1

Dewala

Dikirim Dede Sulaeman

Dewala anak kadua di tilu saderek adina Cepot Ibu Ramana Semar Badranaya sareng Sutiragen. Dewala satia pisan kalanceukna Cepot kamana cepot ulin pasti Dewala nuturkeun , Watakna Sarua Humoris resep Banyol ngabodor sarua jeung Cepot.

Lalakon Dewala biasana kudalang di kaluarkeun bareng sareng Cepot kanggo ngabaturan ngabodorna Cepot sareng ngiring ngabaturan para ksatria Madukara anu jadi Majikanna.

Posting Komentar

Jangan Lupa isi Komentarnya